6 BƯỚC THẨM ĐỊNH ĐỒNG HỒ THẬT GIẢ CHÍNH XÁC 100%

Thẩm Định Mặt Đồng Hồ

Đảm bảo mặt số đồng hồ chưa bị lai tạp hoặc bị vẽ lại mặt số

Thẩm Định Dây Đồng Hồ

Dây đã được thay thế chưa?

Thẩm Định Khóa Đồng Hồ

Xác định khóa có bị thay thế không

Thẩm Định Vỏ Đồng Hồ

Vỏ đồng hồ được đánh bóng chưa có phải vỏ độ không?

Thẩm Định Núm Đồng Hồ

Dây và khóa đã được thay thế chưa, còn nguyên bản không

Thẩm Định Máy Đồng Hồ

Kiểm tra máy có phải là chính hãng không, Máy có cùng đời với dây và vỏ đồng hồ không