Tiêu Chuẩn Khi Tháo Mắt Dây Đồng Hô

➣ Dây đồng hồ được đo vừa tay của khách hàng

➣ Đầy đủ các dụng cụ cho các loại dây đồng hồ khác nhau

➣ Dây đồng hồ khi cắt không bị xước, móp

➣ Cắt mắt dây đồng hồ lấy ngay

Các Loại Mắt Dây Đồng Hồ Thường Gặp

Chốt Dây Thường

Mắt dây sử dụng chốt chẻ hoặc chốt thân tròn..

Chốt Dây Ống

Mắt Dây Chốt Ống Đuống
Phần chốt được đúc kèm thêm một phần ống đuống nhỏ để giữ mắt dây đồng hồ

Mắt Dây Bắt Ốc Vít

Mắt dây được liên kết với nhau các các kiểu ốc vít hình dạng khác nhau

Các Bước Cắt Mắt Dây Đồng Hồ

Bước 1

Tiếp nhận đồng hồ khách hàng

Bước 2

Kiểm tra phân định kiểu dây đồng hồ

Bước 3

Đo dây đồng hồ sao cho vừa tay khách hàng

Bước 4

lựa chọn công cụ phù hợp với loại mắt dây

Bước 5

Thử đồng hồ trên tay khách hàng đã vừa chưa và gửi lại mắt thừa sau khi cắt

Nhưng Rủi Ro Khi Cắt Mắt Dây Đồng Hồ Nơi Khác

➣ Dây đồng hồ bị xước

➣ Ốc vít dây đồng hồ bị xước hoặc toét đầu tán

➣ Không có các dụng cụ chuyên biệt cho các loại dây

➣ Không trả lại mắt thừa cho khách hàng